ul. Witosa 10  68 327 40 27   zabor@diecezjazg.pl

Grupy i wspólnoty /

Przyjaciele Paradyża

Przyjaciele Paradyża

Opiekun:
Spotkania:

Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom jakim jest grupa Przyjaciół Paradyża ma zasięg diecezjalny i powstała w naszej diecezji w 1990 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza, ks. bpa Józefa Michalika. W zaborskiej parafii Przyjaciele Paradyża wspierają dzieło powołań od 6.03.2005 roku. Grupę Przyjaciół Paradyża stanowi 15 parafian.

CELE i ZADANIA

Zaangażowanie ludzi świeckich w duchową i materialną pomoc osobom powołanym do życia kapłańskiego i zakonnego, zwłaszcza przygotowującym się do kapłaństwa w WSD w Paradyżu.

1. Codzienna modlitwa za powołanych i o nowe powołania do kapłaństwa: 

- za Ojca św., biskupów naszej diecezji oraz wszystkich jej kapłanów, szczególnie za duszpasterzy swoich wspólnot parafialnych

- za alumnów, wychowawców i wykładowców WSD w Paradyżu

- za wspólnoty zakonne, posługujące w naszej diecezji

- o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, zwłaszcza dla naszej diecezji

- za osoby duchowne i zakonne, przeżywające szczególne trudności na drodze powołania

- za zmarłych biskupów, kapłanów i alumnów naszej diecezji oraz za zmarłych kapłanów i osoby zakonne, z których posługi korzystaliśmy

2. Pogłębianie własnej wiary i rozwijanie życia duchowego,

aby stać się świadomym i aktywnym członkiem Kościoła w swojej wspólnocie parafialnej przez życie sakramentalne, rozważanie Pisma św., spotkania formacyjne, lekturę i inne formy.

3. Dawanie świadectwa swojej wiary i przywiązania do Kościoła

to zadanie realizuje się w miejscach pracy i nauki, w rodzinie i w spotkaniach towarzyskich, polega na przedstawianiu pozytywnego obrazu Kościoła, na odważnym przyznawaniu się do własnej tożsamości chrześcijańskiej oraz roztropnym stawaniu w obronie Kościoła wobec różnych form krytyki czy ataków.

4. Dobrowolna ofiara materialna na potrzeby Seminarium oraz Duszpasterstwa Powołań

przekazywane do Seminarium bezpośrednio, np. wpłatą na konto lub za pośrednictwem proboszcza czy lidera grupy parafialnej.

 

Stałe zobowiązania:

1. Codzienna cząstka różańca i modlitwa Przyjaciół Paradyża w podanych intencjach

2. Przyjęcie Komunii św. w pierwszy czwartek miesiąca lub w najbliższym możliwym dniu

 

Zobowiązania dobrowolne:

Wspólnoty parafialne mogą podejmować dodatkowe zobowiązania takie, jak np.

- adoracja Najśw. Sakramentu w I czwartki w intencji powołań

- duchowa adopcja” kleryka lub kapłana przez otoczenie go codzienną modlitwą

- ofiarowanie Mszy św., Drogi Krzyżowej czy pielgrzymki w intencji powołań itp.


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM